Các bài viết gần đây
Bài 5:Khoá fa và khoá son

Khoá son và fa rất quan trọng trong việc chơi nhạc...

Bài 4:Nốt tròn,nốt trắng,nốt đen,móc đơn,móc kép,...

 Trong bài 3 chúng ta đã bàn về tempo.Trong bà...

Bài 3:Phách(tempo)

 Nếu bạn để ý thì ở mỗi bản nhạc sẽ có một hình nốt móc đơn (và bên cạnh đó là một số...

Các bài viết khác
Bài 5:Khoá fa và khoá son
Bài 5:Khoá fa và khoá son

Khoá son và fa rất quan trọng trong việc chơi nhạc...

Bài 4:Nốt tròn,nốt trắng,nốt đen,móc đơn,móc kép,...
Bài 4:Nốt tròn,nốt trắng,nốt đen,móc đơn,móc kép,...

 Trong bài 3 chúng ta đã bàn về tempo.Trong bài 4 này,các bạn sẽ được t&ig...

Bài 3:Phách(tempo)
Bài 3:Phách(tempo)

 Nếu bạn để ý thì ở mỗi bản nhạc sẽ có một hình nốt móc đơn (và bên cạnh đó là một số gì đó) bên góc trái bản nhạc.  Đó chính...

Hay
Bài 5:Khoá fa và khoá son
Bài 5:Khoá fa và khoá son

Khoá son và fa rất quan trọng trong việc chơi nhạc...

Bài 4:Nốt tròn,nốt trắng,nốt đen,móc đơn,móc kép,...
Bài 4:Nốt tròn,nốt trắng,nốt đen,móc đơn,móc kép,...

 Trong bài 3 chúng ta đã bàn về tempo.Trong bài 4 này,các bạn sẽ được t&igra...

0395034856